Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 15, 2021

Redaktörerna Johanna Gustafsson Lundberg och Frida Mannerfelt berättar om antologin ”Människa och kristen idag”. Vad är skapelseteologi? Och hur kan den skapelseteologiska traditionen bidra med perspektiv på nutida utmaningar så som digitalisering, polarisering och pandemier? Antologin bjuder på kapitel som...


Feb 19, 2021

Ett samtal om delaktighet som nyckelbegrepp för teologi och samhälle. Trons liv är ett liv i delaktighet både i skapelsens vånda och förnyelse. Teologins roll i några av vår tids stora utmaningar reflekteras: pandemi, klimatkris och migration. Med utgångspunkt i en ny bok om en delaktighetens teologi...


Feb 9, 2021

Sara Fransson berättar utifrån den nyss publicerade forskningsrapporten ”Svenska kyrkan online” om de möjligheter och utmaningar som digitaliseringen innebär för Svenska kyrkan både nu och framöver. Coronapandemin har påskyndat denna process och Sara berättar om hur den svenska situationen skiljer sig från...


Feb 9, 2021

Jakob Wirén ger några inblickar i sin stora bok ”Att ge plats för den andre? Religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet”. I denna bok ger Jakob en uppdaterad överblick över den religionsteologiska diskursen, för en kritisk diskussion om kristendomens förhållande till judendom och islam och...


Feb 3, 2021

Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift, berättar om sitt intresse för ledarskapsfrågor, där hon ser likheter mellan att coacha skidåkare och att vara biskop. I ett samtal utifrån antologin  ”Så är det inte hos er. Kyrkligt ledarskap i organisationsteoriernas värld” (Verbum 2020) förklrara hon...