Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 28, 2019

Ninna Edgardh berättar i denna podd om sin bok Diakonins kyrka. Teologi, kön och omsorgens utmattning (Verbum 2019). Kyrkans omsorgsansvar beskrivs som en central del av evangeliet och att det behöver uppvärderas. Det är ett ansvar som blir än viktigare i en tid som präglas av en ”omsorgens utmattning”....


Nov 27, 2019

Vårt samhälle är bättre på att tillgodose våra biologiska behov än våra andliga. Med sekularisering har ett gemensamt existentiellt språk allt mer nedmonterats och människans meningsskapande förvisats till samhällets marginaler och privata rum. Med utgångspunkt i boken När själen går i exil:...


Nov 15, 2019

Ett samtal om hur nation, stat och världsmedborgarskap förhåller sig till varandra. Om det en gång fanns tvång till tro har det nu bytts mot krav på icke-tro. I ett pluralistiskt samhälle blir det viktigt att sträva efter porösa gränser och ifrågasätta egocentrisk etno-nationalism. Luther kan här läsas mot...


Oct 23, 2019

Vad är samhällsteologi och vad är samhällsteologisk forskning? I det här avsnittet samtalar Jenny Ehnberg (redaktör) och Mikael Larsson om vad det innebär att bedriva forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka. Och om vad det betyder att samhälle, religion och teologi kan förstås som...


Oct 23, 2019

Det här samtalet handlar om bruket av religiösa traditioner i Lars von Triers film Nymphomaniac (2014). Den samhällsteologiska problematiken gäller religionens fortlevnad i en ”post-sekulär” värld och fokus ligger på samspelet mellan religion och föreställningar om kön och sexualitet. Samtalet berör bland...