Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 23, 2019

Vad är samhällsteologi och vad är samhällsteologisk forskning? I det här avsnittet samtalar Jenny Ehnberg (redaktör) och Mikael Larsson om vad det innebär att bedriva forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka. Och om vad det betyder att samhälle, religion och teologi kan förstås som...


Oct 23, 2019

Det här samtalet handlar om bruket av religiösa traditioner i Lars von Triers film Nymphomaniac (2014). Den samhällsteologiska problematiken gäller religionens fortlevnad i en ”post-sekulär” värld och fokus ligger på samspelet mellan religion och föreställningar om kön och sexualitet. Samtalet berör bland...


Oct 23, 2019

Michael Nausner och Jenny Ehnberg pratar om hur migrationen påverkar den allmänna förståelsen av kulturella gränser och hur den utmanar vår förståelse av delaktighet. Gränser beskrivs här som orter där identitet formas och förhandlas snarare än absoluta skiljelinjer. I samband därmed måste delaktighet...


Oct 23, 2019

Samtalet handlar om hur det vi talar om som samhället framträder i praktiken. Med utgångspunkt i erfarenheter från samverkan mellan Svenska kyrkan och socialtjänsten i Mölndal diskuterar vi hur religiöst, sekulärt, tro, övertygelser och en mängd andra faktorer och aktörer samverkar i täta och komplexa...


Oct 23, 2019

Ett samtal om att arbeta samhällsteologiskt utifrån teologen Emilia Fogelklou, som i många sammanhang reflekterade över aktuella samhällsfrågor. Ett exempel som lyfts är Fogelklous bok ”Hat och människomekanisering” där hon skriver om hat och rädslor som fanns kvar efter andra världskriget. Trots att...