Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 26, 2020

Utifrån sin nyligen publicerade artikel (DN 19 juni 2020) reflekterar Mikael Kurkiala över den rådande coronapandemin och dess konsekvenser. Innebär pandemin en möjlighet att förändra hur vi lever våra liv och hur vi relaterar till varandra? Eller kommer vi, när pandemin klingar av, att återgå till samma...


Mar 31, 2020

Utifrån fältstudier som har genomförts i en svenskkyrklig församling dit det kommer många kristna från Irak och Syrien berättar Kristina Helgesson Kjellin om olika förståelser av och uttryck för gästfrihet. Måltidens viktiga betydelse, kyrkans rum som ett möjligheternas rum men också som ett sårbart rum,...


Mar 31, 2020

Kristina Helgesson Kjellin samtalar med Jan Grimell om när identiteter förändras. De diskuterar vad identiteter kan vara, hur de kan ta sig uttryck och hur de kan förändras i övergångsprocesser, kriser eller existentiella konflikter. Detta illustreras med exempel tagna både ifrån det levda livet och ifrån...


Mar 31, 2020

Samtalet handlar om pågående forskning om prästers professionella lärande i Sverige, Norge och Danmark. Samtalet belyser bland annat hur man kan förstå lärande och om skillnader mellan de tre olika folkkyrkokontexterna.

Intervju med Jonas Ideström, intervjuare Cecilia Nahnfeldt.


Mar 31, 2020

Samtalet handlar om pågående forskning om social innovation i Svenska kyrkan. Vad är social innovation och hur ser det ut i Svenska kyrkan?

Intervju med Cecilia Nahnfeldt, intervjuare Jonas Ideström.