Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 26, 2020

Utifrån sin nyligen publicerade artikel (DN 19 juni 2020) reflekterar Mikael Kurkiala över den rådande coronapandemin och dess konsekvenser. Innebär pandemin en möjlighet att förändra hur vi lever våra liv och hur vi relaterar till varandra? Eller kommer vi, när pandemin klingar av, att återgå till samma...