Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 23, 2019

I det här samtalet lyfts frågan om hur forskning kan vara samhällskritisk och hur det hänger ihop med samhällsteologi. Andra frågor som diskuteras är vilken roll luthersk politisk etik kan spela i samhällsdiskussioner idag. Dessutom: vad är egentligen ”svenska värderingar” — och varför är de problematiska inom det politiska samtalet i dagens samhälle?

Intervju med Jenny Ehnberg, intervjuare Mikael Larsson.