Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 28, 2019

Ninna Edgardh berättar i denna podd om sin bok Diakonins kyrka. Teologi, kön och omsorgens utmattning (Verbum 2019). Kyrkans omsorgsansvar beskrivs som en central del av evangeliet och att det behöver uppvärderas. Det är ett ansvar som blir än viktigare i en tid som präglas av en ”omsorgens utmattning”. Ett led i att kunna bli en ”diakonins kyrka” är också att uppmärksamma ett underordningsmönster vad gäller kön.

Ninna Edgardh intervjuas av Michael Nausner.