Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2020

Samtalet handlar om pågående forskning om social innovation i Svenska kyrkan. Vad är social innovation och hur ser det ut i Svenska kyrkan?

Intervju med Cecilia Nahnfeldt, intervjuare Jonas Ideström.