Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2020

Samtalet handlar om pågående forskning om prästers professionella lärande i Sverige, Norge och Danmark. Samtalet belyser bland annat hur man kan förstå lärande och om skillnader mellan de tre olika folkkyrkokontexterna.

Intervju med Jonas Ideström, intervjuare Cecilia Nahnfeldt.