Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2020

Utifrån fältstudier som har genomförts i en svenskkyrklig församling dit det kommer många kristna från Irak och Syrien berättar Kristina Helgesson Kjellin om olika förståelser av och uttryck för gästfrihet. Måltidens viktiga betydelse, kyrkans rum som ett möjligheternas rum men också som ett sårbart rum, liksom vikten av att positionerna ”gäst” och ”värd” får variera, är teman som lyfts i samtalet.

Intervju med Kristina Helgesson Kjellin, intervjuare Jan Grimell.