Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 23, 2019

Ett samtal om centrala lutherska teologiska begrepp som har haft relevans i nordisk historia. Syftet är att bidra till vidare samhällsteologisk analys av nordiska samhällsbyggen, där den teologiska dimensionen ofta varit osynliggjord. I får vi även exempel på hur nordiska länder blivit lutherska på olika sätt.

Intervju med Urban Claesson, intervjuare Cecilia Nahnfeldt.