Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 23, 2019

Kristina Helgesson Kjellin och Michael Nausner diskuterar erfarenheter av makt och maktlöshet i relation till samhällsteologi. Utifrån fyra individers livsberättelser, dels i Sydafrika, dels i Sverige, synliggörs hur den religiösa erfarenheten och den personliga tron är intimt sammanvävt med ett samhälles olika strukturer och sammanhang. Hur kan strukturer utmanas? Och hur kan motstånd uttryckas? Och vad har det med teologi att göra?

Intervju med Kristina Helgesson Kjellin, intervjuare Michael Nausner.