Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 23, 2019

Ett samtal om att arbeta samhällsteologiskt utifrån teologen Emilia Fogelklou, som i många sammanhang reflekterade över aktuella samhällsfrågor. Ett exempel som lyfts är Fogelklous bok ”Hat och människomekanisering” där hon skriver om hat och rädslor som fanns kvar efter andra världskriget. Trots att texten är över sjuttio år gammal känns den aktuell än idag.

Intervju med Cecilia Nahnfeldt, intervjuare Kristina Helgesson Kjellin.