Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 23, 2019

Samtalet handlar om hur det vi talar om som samhället framträder i praktiken. Med utgångspunkt i erfarenheter från samverkan mellan Svenska kyrkan och socialtjänsten i Mölndal diskuterar vi hur religiöst, sekulärt, tro, övertygelser och en mängd andra faktorer och aktörer samverkar i täta och komplexa nätverk. Med hjälp av exemplet och antropologen Bruno Latour diskuterar vi problem och utmaningar med att begreppet samhälle ofta används på sätt som inte förmår göra rättvisa åt de praktiska erfarenheterna. Det skapar problem när vi vill tänka och prata konstruktivt om kyrkan som välfärdsaktör.

Intervju med Jonas Ideström, intervjuare Urban Claesson.