Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 23, 2019

Vad är samhällsteologi och vad är samhällsteologisk forskning? I det här avsnittet samtalar Jenny Ehnberg (redaktör) och Mikael Larsson om vad det innebär att bedriva forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka. Och om vad det betyder att samhälle, religion och teologi kan förstås som ”sammanvävda”.

Intervju med Jenny Ehnberg, intervjuare Mikael Larsson.